Studentų krikštynos Karinių pramogų bazėje SUVIS.LT

Rugsėjo mėn. Karinių pramogų bazėje vyko Šiaulių universiteto studentų krikštynos. Jų metu parodomąją programą demonstravo KASP 6-osios rinktinės žvalgų būrys. Krikštynose studentai vykdė karių pavestas užduotis: nešė pilnas šovinių dėžes, šliaužė virve, gabeno sužeistąjį, įveikinėjo kliūčių ruožą. Šventės dalyviai buvo vaišinami kariška koše.