Šiuo metu pas mus yra stovintys, krentantys, siūbuojantys taikiniai.